DU ÄR REDAN SÄND.

”We will have to take risks, to chance failure, to be willing to walk away from the familiar paths that have brought us to this point.”
– Alan Hirsch

FORGE ÄR EN NIO MÅNADERS PIONJÄRUTBILDNING SOM TRÄNAR DIG ATT LEVA SOM MISSIONÄR I DIN VARDAG!

KONTAKTA FORGE!