Ansök till Forge pionjärutbildning 2017/2018

Om du är intresserad av att gå Forge pionjärutbildning i Stockholm 2017/2018 med start i september ber vi dig fylla i ansökan på denna sida. Vi behandlar dina svar konfidentiellt och informationen kommer endast att läsas av de som är involverade i ansökningsprocessen.

 • Alla ansökningar är välkomna!
 • Utbildningen riktar sig framförallt till dig som är aktiv eller på väg in i någon form av pionjär eller missionell tjänst och vill utrustas att leva som missionär i din vardag.
 • Det finns inga specifika förkunskapskrav när det gäller tidigare studier eller tjänst i församling. Du behöver dock kunna tillgodogöra dig litteratur på engelska för att kunna få ut så mycket som möjligt från utbildningen.
 • Antagning till kursen baseras framförallt på personlig lämplighet.
 • I dagsläget rymmer utbildningen 15 platser.
 • Anmälningsavgift 500 kr, betalas in på bankgiro 5123-4037 till Forge Sverige (Ange ditt namn samt ”Kursanmälan”). Din plats är bekräftad först när du har betalt anmälningsavgiften. 50% av anmälningsavgiften återbetalas om du inte blir antagen till kursen.
 • ALLMÄN INFORMATION

 • Du ordnar själv det sammanhang där du kommer att praktisera. Detta görs med fördel innan utbildningen startar. Sammanhanget ska ha en tydlig pionjär eller missionell profil.
 • UTBILDING & ARBETSLIVSERFARENHET

 • FÖRSAMLINGSERFARENHET

 • REFERENS

  Ange namn och kontaktuppgifter för en person som är villig att vara din referensperson. Personen ska känna dig väl och ha sett dig i funktion i ett församlingssammanhang, t ex din pastor/präst, ungdomsledare eller liknande.
 • SKICKA IN ANSÖKAN

  Forge Stockholm behandlar dina uppgifter konfidentiellt. De uppgifter du har angett i ansökan kommer endast att läsas av de personer som är involverade i antagningsprocessen.