FORGE TRÄNAR DIG ATT LEVA SOM MISSIONÄR I DIN VARDAG.

PIONJÄRUTBILDNING I STOCKHOLM 2017/2018

EN UTBILDNING SOM KOMBINERAR PRAKTISK TRÄNING, REGELBUNDEN COACHING OCH PRAKTIK MED ETT MISSIONELLT FOKUS.

MÖT UTMANINGEN I ETT EFTERKRISTET SVERIGE!

Sverige är idag ett efterkristet missionsfält där berättelsen om Jesus och Guds rike i stort sett är okänd för människor. Samtidigt lever många med en andlig längtan. Möjligheten att få se samhället förändras av en rörelse med lärjungar som gör lärjungar och församlingar som grundar nya församlingar är stor! 

PRAKTISK TRÄNING, REGELBUNDEN COACHNING & PRAKTIK I ETT MISSIONELLT SAMMANHANG

Forge Stockholms nio månaders pionjärutbildning består av tre huvudmoment: praktisk träning, regelbunden coachning och praktik i ett missionell eller pionjärt sammanhang. Står du i någon form av pionjärt- eller missionsarbete och vill tränas och få hjälp att tänka utanför ramarna så är denna utbildning för dig.

KOMBINERA MED ANNAN SYSSELSÄTTNING

Kursen är utformad på ett sådant sätt att den går att kombinera med arbete, andra studier, föräldraledighet, tjänst i församlingen och liknande sysselsättnig.

”If your neighboUrs did an analysis of your life, what would they learn about the kingdom?”
– Michael frost

Kurshelgernas innehåll*

Helg 1: Mission i ett efterkristet Sverige

(29-30 September)

 • Introduktion till missionell teologi
 • Kyrka i ett efterkristet Sverige
 • “På jorden så som i himlen”: Guds rike & det kristna hoppet
 • Inkarnation eller attraktion?

Helg 2: Att forma en missionell livsstil

(17-18 November)

 • Tillbaka till roten: Jesus
 • BELLS: Livsrytm och andliga praktiker
 • Hur förändrar och utvecklar vi goda vanor?
 • Att leva och tjäna utifrån Andens kraft
 • Följa Jesus i mission
 • Att leda dig själv & uthållighet i mission
 • Att utveckla en missionell livsstil

Helg 3: Pionjär tjänst och evangelisation

(26-27 Januari)

 • Vad är din berättelse?
 • Att leva och kommunicera evangeliet i en ny tid
 • Lukas 10 och “fridens person”
 • Making evangelism slightly less difficult
 • Naturlig övernatulig evengelisation i vardagen
 • Att göra lärjungar som gör lärjungar

Helg 4: Missionellt ledarskap

(9-10 Mars)

 • Ledarskap i en efterkristen tid
 • Att forma en apostolisk miljö
 • Ledarskap och tjänstegåvorna i Efesierbrevet 4 (APEST)
 • Att arbeta med och forma ett team
 • Ledare som multiplicerar nya ledare
 • Ledearskap, team och värderingar

Helg 5: Att forma en missionell gemenskap

(25-27 Maj)

 • Missionell livsstil i dagens kultur: utmaningar & möjligheter
 • Att formas till missionell gemenskap: Communitas
 • Församlingen som en levande organism
 • Tydliga gränser eller ett starkt centrum?
 • Församlingen som oikos: Upp, in och ut

* Med reservation för eventuella förändringar.

Exempel på kurslitteratur

Individuell coaching

Syftet med utbildningen är inte enbart att ge dig kunskap utan att den ska förändra ditt liv! En viktig del i detta är regelbunden coaching. Mellan varje kurshelg kommer du att träffa en coach för att bearbeta din personliga resa, de erfarenheter du gör i det sammanhang du praktiserar och det du möter i undervisningen och läsningen av kurslitteraturen.

Inlämningsuppgifter

Varje kursdeltagare skriver tre inlämningsuppgifter under kursen. Omfattningen är ca 1500 – 2000 ord per uppgift, ambitionen på arbetet baseras på din högsta utbildningsnivå.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 4 september 2017.

Kostnad

Anmälningsavgift 500 kr (Betalas in på bankgiro 5123-4037, Forge Sverige, ange ditt namn samt ”Kursanmälan”)

Kursavgift 4900 kr (Kursavgiften går att dela upp i tre delbetalningar under året).

Obs! Anmäl dig innan 18 augusti, efter detta datum är  kursavgiften 5400 kr.

I avgiften ingår 31 undervisningspass samt 9 coachtillfällen med en personlig coach.

Kurslitteratur, eventuellt boende och mat ingår inte i avgiften.

Om du går utbildningen med en annan person (t ex partner, team) och ni väljer att coachas tillsammans betalar en av er endast 50% kursavgiften + anmälningsavgift.

Student, arbetssökande eller pensionär? Då får du 40% rabatt på kursavgiften.