MÖT UTMANINGEN.

FORGE FINNS TILL FÖR ATT UTRUSTA KRISTNA LEDARE ATT FÖRSTÅ DEN MISSIONELLA UTMANING SOM KYRKAN STÅR INFÖR IDAG OCH UTVECKLA STRATEGIER, MODELLER OCH TEAM FÖR ATT LEDA KRISTNA PÅ NY OCH SPÄNNANDE MARK.

Forge Mission Training Network startade 1996 i Victoria, Australien av Deb och Alan Hirsch tillsammans med Michael Frost som ett svar på den enorma utmaning som kyrkan i väst står inför i ett efterkristet samhälle och det stora behov som finns att se en missionsrörelse växa fram av lärjungar som gör nya lärjungar och möter människor med evangeliet om Jesus och Guds rike på nya och kreativa sätt.

Forge har under de senaste åren växt fram på ett flertal andra platser i världen – Canada, USA, Ryssland och Skottland och nu senast i Storbritannien, Tyskland och Sverige. Vi är inte organisation som planterar församlingar. Vår ambition är att träna och utrusta människor att leva som missionärer på de platser och sammanhang dit de är sända. Där evangeliet planteras så växer ofta nya kristna gemenskaper fram som en naturlig följd av detta.

Forge frukt växer på andras träd. Nätverkande är en förutsättning för rörelse. Vi arbetar i partnerskap med lokala församlingar, organisationer och nationella samfund och kyrkor.

Vi värderar en utbildningsform som är förankrad i den lokala församlingen, som leds av personer som står i aktiv pionjär och missionell tjänst och som inspirerar människor att vara innovativa och kreativa i deras missionella sammanhang.

KREATIVITET. RISKTAGANDE. EFTERFÖLJELSE.

SOM JESU EFTERFÖLJARE GRUNDAS DET VI ÄR OCH VAD VI GÖR PÅ PERSONEN JESUS – VÅRT MÅL ÄR ATT INSPIRERA OCH LEDA ANDRA ATT LYDA OCH ÄLSKA HONOM.